Oproep nieuwe pilotlocaties Bankinformatiepunten

In 2023 heeft een pilot Bankinformatiepunten plaatsgevonden bij bibliotheken, wijkcentra en een Geldmaatlocatie op achttien locaties in tien gemeenten in Nederland. Onderzoeksbureau Perspective heeft van juni tot en met augustus 2023 evaluatieonderzoek naar de bankinformatiepunten uitgevoerd. Bibliotheeklocaties kwamen uit deze pilot naar voren als kansrijk, maar er moeten nog meer gegevens worden verzameld en over een langere periode. De pilot ‘Bankinformatiepunten’ krijgt daarom in dit kalenderjaar een vervolg (pilot 2.0). Net als in pilot 1.0 gaat het om algemene hulp bij dagelijkse bankzaken én om doorverwijzing bij de behoefte aan persoonlijke hulp.

Er is in pilot 2.0 ruimte voor 12 bibliotheeklocaties waar een Bankinformatiepunt wordt ingericht:

  • 6 locaties waar bibliotheekmedewerkers op diverse momenten in de week, bij voorkeur tijdens alle openingstijden, hulp geven.
  • 6 locaties waar tijdens een spreekuur een (door de banken betaald en geworven) interbancaire medewerker de voorlichting geeft.

Aan alle bibliotheken die deel uitmaken van het bibliotheeknetwerk wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven of zij willen participeren in pilot 2.0 en daarvoor een concreet voorstel in te dienen. De deadline voor inzending is 31 januari. Volgens planning zullen we op 7 februari bekendmaken welke bibliotheken kunnen gaan participeren.

Oproep nieuwe pilotlocaties bankinformatiepunten | Bnetwerk (bibliotheeknetwerk.nl)

To top