Activiteiten

Bank- en betaaldiensten moeten beter toegankelijk worden voor mensen in kwetsbare posities, met verschillende wensen en behoeften. Dat doen we met uiteenlopende maatregelen en activiteiten.

Veel bankklanten maken gebruik van digitale diensten waarmee ze hun bank- en betaalzaken comfortabel thuis, op het werk of onderweg kunnen regelen, met een computer of smartphone. Dat heeft ertoe geleid dat minder klanten voor servicevragen naar de kantoren van hun bank komen. Daardoor werden geleidelijk kantoren gesloten.

Programma toegankelijk bankieren

Het verdwijnen van bankkantoren blijkt lastig te zijn voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening. De Nederlandse banken die kantoren hebben gesloten doen al veel om hun klanten op andere manieren te helpen, bijvoorbeeld met servicepunten in buurtwinkels, met telefonische seniorenlijnen en met speciaal opgeleide medewerkers die klanten thuis bezoeken.

Om nog meer mensen in kwetsbare posities te bereiken en ondersteunen, hebben we het programma ‘Toegankelijk Bankieren’ opgezet. Daarmee ontwikkelen we initiatieven om de beschikbare hulp beter toegankelijk te maken en verder onder de aandacht te brengen bij moeilijk bereikbare klanten.

Onze activiteiten op een rij

Toegankelijkheidsroute

We hebben een gezamenlijke ‘toegankelijkheidsroute’ ontworpen, waarbij klanten makkelijk de weg naar de juiste hulp kunnen vinden. Hulpverleners en bankklanten kunnen hiermee in veel gevallen direct de mogelijkheden vinden rondom het probleem waar zij tegenaan lopen. De oplossing kan enkel informatie zijn, maar ook telefonische of persoonlijke hulp van een bankmedewerker of maatschappelijke organisatie. Hart van dit programma-onderdeel is de website www.bankinformatiepunt.nl.

Bovendien ondersteunen wij hulpverleners zodat zij bankklanten kunnen helpen als de stap naar de bank te groot is. Dit doen wij door trainingen en hulpmiddelen aan te bieden; denk aan online lessen voor hulpverleners, een stappenplan om digitaal te bankieren, een expert van een bank of een vrijwilliger met affiniteit rondom bankzaken die iets komt vertellen op een plaatselijke informatiemiddag, in een bibliotheek of bij een zorginstelling. Ons interbancair digitaal informatieplatform, met informatie en voorlichting over digitale en niet-digitale bankdiensten, helpt daarbij.

Bankinformatiepunten

We doen een landelijke proef met gezamenlijke bankinformatiepunten Pilot 1.0 vond plaats in bibliotheken, buurthuizen en een Geldmaatwinkel, pilot 2.0 alleen in bibliotheken. Daar kunnen bezoekers algemene voorlichting en hulp krijgen bij dagelijkse bank- en betaalzaken. Als dat nodig is, brengt een bankinformatiepunt een bezoeker in contact met een bankmedewerker die persoonlijke en vertrouwelijk kwesties kan begeleiden. Pilot 1.0 (tot en met augustus 2023) is geëvalueerd. Voor deelnemers aan pilot 2.0 is er de communicatietoolkit.

Educatie

Er zijn mensen die angst hebben voor digitale bankzaken. Het lijkt heel ingewikkeld. Gelukkig zijn er allerlei cursussen en oefen-mogelijkheden om internetbankieren of mobiel bankieren in hele kleine stapjes te leren. De banken hebben ieder op hun eigen sites stappenplannen en uitlegfilmpjes. Er zijn ook veel andere partijen actief met oefen- en lesaanbod. Wij helpen die partijen om hun oefeningen en uitleg op het gebied van dagelijkse bankzaken actueel te maken en geschikt voor klanten van alle banken. Zo kan iedereen digitaal vaardiger worden en zijn eigen bankzaken onder controle houden. Via onze eigen workshops stimuleren we mensen daartoe.

Hulpmiddelen voor hulpverleners digistarters

Digistarters willen vaak zelf aan de slag, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Ook kan de stap naar de bank nog te groot voor hen zijn, waardoor ze hulp of informatie zoeken bij vertrouwde hulpverleners, zoals mantelzorgers of welzijnswerkers. Om deze hulpverleners te ondersteunen bij hun taak, zijn er op basis van onderzoek hulpmiddelen ontwikkeld.

DigiHandig, zorgeloos oefenen met mobiel bankieren

Met het lesonderdeel ‘mobiel bankieren’ in de app van DigiHandig kunnen digistarters veilig vertrouwd raken met mobiel bankieren. DigiHandig laat zien hoe de mobiel bankieren apps van de verschillende banken werken, met simpele interactieve demo’s en oefeningen. De digistarters kunnen in hun eigen tempo mobiel bankieren verkennen en oefenen, voordat ze met de echte app van hun bank aan de slag gaan.

Presentatie, Hulp bij bankzaken

We hebben een presentatie gemaakt over dagelijkse bankzaken. Deze presentatie kan gebruikt worden tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.

Hulpmiddelen van andere organisaties en instellingen

Klik & Tik (van oefenen.nl) is voor veel mensen die niet zo digitaal vaardig zijn een hele fijne oefenomgeving. Voor de cursisten van oefenen.nl is online bankieren een belangrijk onderwerp. Dat kunnen ze leren in Klik & Tik. De basis in hoofdstuk 6 Kopen en betalen.

Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Over allerlei onderwerpen. Ook over dagelijkse bankzaken. Steffie weet dat veel mensen moeite hebben met online bankieren. Ze vinden het moeilijk om een bankapp op hun telefoon te zetten. Ze moeten dan hulp vragen aan bekenden of familie. En dat ligt bij bankzaken soms wat gevoelig. Steffie heeft daarom een uitleg gemaakt. Als eerste voor de Rabobank. Ze werkt ook aan een uitleg voor andere banken.

We betalen en bankieren steeds meer online, met onze computer, tablet of smartphone. Online betaalt u met iDEAL en een overboeking met de bank-app. Maar niet iedereen vindt dit even gemakkelijk. Het boek Online betalen en bankieren van de Consumentenbond geeft een steuntje in de rug als u hierbij wel wat hulp kunt gebruiken.

Telefonische hulp

Voor mensen in een kwetsbare positie is de telefonische dienstverlening vaak heel belangrijk. Naast online, kun je namelijk ook alle basisdienstverlening via de telefonische klantenservice regelen. Banken zijn volop bezig om hun telefonische dienstverlening te verbeteren. Ze maken die makkelijker en toegankelijker, met minder keuzemenu’s en meer tijd en aandacht voor de klant. Vanuit het Programma Toegankelijk Bankieren hebben we daarnaast gezorgd voor een extra gratis contactmogelijkheid voor Hulp bij Bankzaken: De DigiHulplijn, 0800-1508

Inclusieve producten

Toegankelijke websites en mobiele apps

Sommige mensen die de digitalisering nu niet goed kunnen bijbenen, zouden dat wel kunnen als de digitale dienstverlening van bedrijven en instellingen wordt aangepast. Banken blijven daarom hun websites en mobiele apps doorlichten, samen met vertegenwoordigers van senioren, mindergeletterden, mensen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking.

Het gebruiksgemak van digitale bankdiensten zal in ieder geval voldoen aan de basiseisen van de Europese toegankelijkheidswet die eind juni 2025 van kracht wordt. Met de kennis, kunde en ervaringen van gebruikers, kunnen banken voor klanten in kwetsbare posities verder gaan dan die wettelijke eisen.

To top