Wie zijn wij?

Om betalen en bankieren voor iedereen toegankelijk te maken, brengen veel verschillende instellingen en organisaties hun kennis, kunde en hulp bij elkaar.

IMG_5956

ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank hebben het initiatief genomen om de toegankelijkheid en inclusiviteit van hun basisdiensten verder te ontwikkelen en voor het voetlicht te brengen voor klanten die nu niet zelfstandig kunnen betalen en bankieren. Samen met Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben ze daarvoor het programma ‘Toegankelijk Bankieren’ opgestart. Betaalinstellingen en andere banken die lid zijn van de NVB of van de Betaalvereniging kunnen ook deelnemen aan dit programma.

Het programma zoekt de samenwerking met diverse instellingen en maatschappelijke organisaties, zoals ouderenbonden, migrantenorganisaties, Ieder(in), de Oogvereniging, Geldmaat, Alliantie Digitaal Samenleven, Stichting ABC en openbare bibliotheken.

Wat doen wij?

Bank- en betaaldiensten moeten beter toegankelijk worden voor mensen in kwetsbare posities, met verschillende wensen en behoeften. Dat doen we met uiteenlopende maatregelen en activiteiten.

Veel bankklanten maken gebruik van digitale diensten waarmee ze hun bank- en betaalzaken comfortabel thuis, op het werk of onderweg kunnen regelen, met een computer of smartphone. Dat heeft ertoe geleid dat minder klanten voor servicevragen naar de kantoren van hun bank komen. Daardoor werden geleidelijk kantoren gesloten.
Het verdwijnen van bankkantoren blijkt lastig te zijn voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening. De Nederlandse banken die kantoren hebben gesloten doen al veel om hun klanten op andere manieren te helpen, bijvoorbeeld met servicepunten in buurtwinkels, met telefonische seniorenlijnen en met speciaal opgeleide medewerkers die klanten thuis bezoeken.

Om nog meer mensen in kwetsbare posities te bereiken en ondersteunen, hebben we het programma ‘Toegankelijk Bankieren’ opgezet. Daarmee ontwikkelen we initiatieven om de beschikbare hulp beter toegankelijk te maken en verder onder de aandacht te brengen bij moeilijk bereikbare klanten.

To top