Betalen en bankieren voor iedereen

Zoveel mogelijk mensen moeten zelfstandig gebruik kunnen maken van de basisdiensten van banken. Daarom werken banken aan het toegankelijker maken van hun digitale producten en diensten en gaan ze meer hulp bieden voor klanten die moeite hebben met digitale dienstverlening.

Een groep oudere krijgt les over bankzaken

Doel

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat zo’n 2,6 miljoen Nederlanders niet helemaal zelfstandig hun bank- en betaalzaken kunnen regelen, om uiteenlopende redenen. Daarom willen de banken meer hulp bieden en die beter onder de aandacht brengen bij deze doelgroep. 

Ons doel is dat zoveel mogelijk bankklanten hun alledaagse betalingen en bankzaken zelf kunnen regelen. Daarbij moeten zij ook de juiste informatie en de vele vormen van ondersteuning makkelijk en snel kunnen vinden. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben de banken, Betaalvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen.

“Financiële dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Dat is van groot belang voor de inclusieve samenleving die wij met elkaar nastreven.”
Medy van der Laan
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Basisbankdiensten

De vier grootste banken zorgen dat niet-digitale klanten, zolang dat nodig is, gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten zoals hulp door mensen aan de telefoon, papieren overschrijvingskaarten en papieren afschriften. Basisbankdiensten moeten zodanig toegankelijk zijn dat bankklanten die zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Die basisbankdiensten zijn:

Daarnaast moet iedereen:

Bankinformatiepunten

We doen een landelijke proef met gezamenlijke bankinformatiepunten in bijvoorbeeld bibliotheken, buurthuizen en een Geldmaatwinkel. Daar kunnen bezoekers algemene voorlichting en hulp krijgen bij dagelijkse bank- en betaalzaken. Het eerste deel van de proef (tot en met augustus) is geëvalueerd.

To top