Banken ondertekenen Manifest Digitale Inclusie van Alliantie Digitaal Samenleven

De vier grotere Nederlandse banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland hebben op 12 oktober 2023 in Almere gezamenlijk het Manifest Digitale Inclusie van de Alliantie Digitaal Samenleven ondertekend. Het ondertekenen van het manifest gebeurde tijdens een dialoogsessie onder leiding van Laurentien van Oranje met ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van maatschappelijke belangenorganisaties en medewerkers en bestuurders van banken.

Vijf bouwstenen voor digitale inclusie

De deelnemers aan het Manifest Digitale Inclusie onderschrijven vijf essentiële bouwstenen:

  1. Stel de mensen om wie het gaat centraal;
  2. Bied voldoende toegang tot technologie;
  3. Bouw een stevig ondersteuningsnetwerk;
  4. Maak mensen vaardig en bewust om mee te kunnen doen;
  5. Draag het belang van digitale inclusie uit.

Wietske Kamsma, programmamanager van de Alliantie Digitaal Samenleven: “Door samen te werken, maken we de digitale kloof kleiner. Hierdoor creëren we een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. De banken laten met deze gezamenlijke aanpak zien dat zij deze maatschappelijke verantwoordelijkheid met beide handen aanpakken.”

Ervaringsdeskundigheid

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en beleid zetten de deelnemers aan het manifest structureel ervaringskennis in, óók van mensen met weinig digitale vaardigheden. Deze aanpak is van onmisbare toegevoegde waarde om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van gebruikers.

“Financiële dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen,” zegt Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Uit onderzoek weten we welke groepen mensen daarbij hulp nodig hebben. Dat kan heel divers zijn en daar stemmen wij onze inspanningen op af, maar dat is geen garantie dat wij hen bereiken. Er zijn veel verborgen drempels: mensen die uit angst of schaamte situaties proberen te vermijden waarin zij moeilijkheden ondervinden. Daar moeten we rekening mee houden.”

Banken zetten zich actief in voor digitale inclusie, samen met maatschappelijke organisaties die zijn aangesloten bij ADS. Daarmee leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van ADS dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in onze digitaliserende samenleving.

Het programma Toegankelijk Bankieren van de bankensector omvat verschillende initiatieven. Een gezamenlijke overzichtelijk ontworpen ‘toegankelijkheidsroute’ helpt bijvoorbeeld bankklanten en hun helpers om makkelijk de weg naar juiste hulp voor bank- en betaalzaken te vinden. Een ander belangrijk initiatief is het aanpassen van bancaire websites en apps zodat bankklanten in een kwetsbare positie die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen gebruiken.

Succesvolle proef met bankinformatiepunten

Een proef met zogeheten ‘bankinformatiepunten’ onderzoekt hoe bankklanten met persoonlijke gesprekken op locatie geholpen kunnen worden om zoveel mogelijk zelfstandig te betalen en bankieren. Een eerste proef op 19 uiteenlopende locaties in 11 gemeenten is in september afgerond.

Twee belangrijke resultaten uit deze eerste proef zijn dat zowel bezoekers als informatieverstrekkers zeer tevreden zijn maar dat het aantal bezoekers bij bijna alle informatiepunten veel lager was dan verwacht. Op grond van de resultaten uit de eerste proef wordt nu een tweede proef voorbereid die begin volgend jaar van start gaat. De samenwerking met de ADS en de organisaties die daarbij zijn aangesloten, zal bijdragen om de doelgroepen beter te bereiken en meer bezoekers naar de informatiepunten te trekken.

Bekijk hier de video van de dialoogsessie en ondertekening…

Voor persvragen:

Berend Jan Beugel, Betaalvereniging Nederland: pers@betaalvereniging.nl  /  06 39 49 60 11
Bart van Leeuwen, Nederlandse Vereniging van Banken: leeuwen@nvb.nl  /  06 55 72 06 97

Op de foto van links naar rechts: Medy van der Laan (NVB), Angela Eijlander (SNS), Bart Horsten (Rabobank), Guido Bosch (ING), Gijs Boudewijn (Betaalvereniging Nederland), Annerie Vreugdenhil (ABN AMRO) en Laurentien van Oranje. 

To top