Rabobank en Stichting Lezen en Schrijven gaan samenwerken op het thema Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met het omgaan met een smartphone of computer.

Grip hebben op je geldzaken is lastiger als je laaggeletterd bent. Wie zijn post niet goed begrijpt of formulieren verkeerd invult, kan steeds verder in de schulden raken. De ingewikkelde regels en informatie maken het voor laaggeletterden moeilijk om een stabiele financiële situatie te handhaven. Zo ontstaat er een kloof tussen mensen die goed kunnen lezen, schrijven en rekenen en mensen die daar moeite mee hebben.

Voor een stabiele, sterke samenleving is het belangrijk dat we deze kloof overbruggen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft en de informatie die daarbij komt kijken ook begrijpt. Ook bij het doen van je bankzaken. Op die manier behoudt iemand de regie over zijn eigen leven en is de dienstverlening van Rabobank voor iedereen toegankelijk, waarbij niemand wordt uitgesloten.

In de Week van lezen en schrijven is een contract getekend en is de samenwerking opgestart tussen Rabobank en Stichting Lezen en Schrijven. We gaan deze samenwerking aan om bewustwording op het thema Laaggeletterdheid te creëren bij medewerkers in de klantbediening. Zo kunnen we onze klanten, die moeite hebben met lezen en schrijven, zo goed mogelijk helpen om zelfstandig hun bankzaken te doen.

To top