Vervolgpilot met meer bankinformatiepunten in bibliotheken

De vervolgpilot met bankinformatiepunten is van start, op meer locaties dan bij de eerste pilot van vorig jaar, allemaal in openbare bibliotheken. In de pilot onderzoeken 18 bibliotheken en de drie grootbanken hoe ze het beste kunnen samenwerken om mensen te ondersteunen bij vragen over digitaal bankieren, als onderdeel van het bredere programma Toegankelijk Bankieren. Begin 2023 hebben Nederlandse banken beloofd om klanten die moeite hebben met digitale dienstverlening extra te helpen. Ze vinden dat dagelijks bankieren en betalen voor zoveel mogelijk klanten toegankelijk moet zijn. Het is een collectieve maatschappelijke opgave dat iedereen mee kan doen in een toenemend digitale samenleving.

De nieuwe pilot met bankinformatiepunten loopt bij 18 openbare bibliotheken verspreid door het land. Op alle locaties zitten ook Informatiepunten Digitale Overheid (IDOs). Daar kunnen bezoekers terecht voor hulp in de digitale wereld en om te leren hoe ze online overheidsdiensten kunnen gebruiken. Bibliotheken zien het aantal vragen over online bankieren toenemen. Iedere medewerker op een bankinformatiepunt heeft een training gekregen. De pilot loopt tot het einde van het jaar en wordt in het najaar geëvalueerd.

Bankinformatiepunt.nl

De openingstijden van de fysieke bankinformatiepunten verschillen per locatie. Sommige punten hebben één of twee keer per week een spreekuur; op andere punten kunnen bezoekers terecht gedurende alle openingstijden van de bibliotheek. Op de website Bankinformatiepunt.nl staat een compleet overzicht van alle fysieke bankinformatiepunten, met hun bezoekadressen en openingstijden. De website geeft ook antwoord op veel gestelde vragen over bankzaken en biedt ondersteuning voor mensen die anderen helpen, zoals de medewerkers op de bankinformatiepunten.

Medewerker Joop Slotboom van het bankinformatiepunt in Utrecht Overvecht

Lessen uit de eerste pilot

In de tweede pilot zijn verschillende lessen uit de eerste pilot meegenomen. Een belangrijke les was dat een informatiepunt vooral via plaatselijke organisaties en netwerken onder de aandacht gebracht moet worden, bijvoorbeeld via lokale ouderenorganisaties, wijkverenigingen en hulpverleners. Een andere les was dat openbare bibliotheken bij uitstek geschikt zijn als locatie voor bankinformatiepunten. De plaatselijke bevolking weet een bibliotheek reeds te vinden voor hulp bij andere informatievraagstukken. Bibliotheekorganisaties spelen een belangrijke spilfunctie in het verbinden van lokale organisaties en het aansluiten op maatschappelijke netwerken.

Keuze van locaties

In januari zijn openbare bibliotheken uitgenodigd om een plan van aanpak in te dienen voor deelname aan de pilot. Uit de inzendingen zijn vooral bibliotheken geselecteerd die de doelgroepen goed kunnen bereiken via een lokaal netwerk. Ook is er gekeken naar de ervaring en ambitie met een IDO en naar de plannen om het bankinformatiepunt in te bedden in hun programmering en plaatselijk bekend te maken. Ten slotte is gekeken naar een goede spreiding van de locaties.

Programma Toegankelijk Bankieren

De pilot met bankinformatiepunten is onderdeel van het bredere programma Toegankelijk Bankieren. ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank hebben in 2023 het initiatief genomen om de toegankelijkheid en inclusiviteit van hun basisdiensten verder te ontwikkelen en doeltreffend onder de aandacht te brengen bij klanten die nu niet goed zelfstandig kunnen betalen en bankieren. Samen met Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben ze daarvoor dit programma opgezet. Het programma zoekt de samenwerking met diverse instellingen en maatschappelijke organisaties, zoals ouderenbonden, migrantenorganisaties, Ieder(in), de Oogvereniging, Geldmaat, Alliantie Digitaal Samenleven, Stichting ABC en openbare bibliotheken.

To top