De afgelopen periode waren er veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Tijdens de dialoogsessie op 12 oktober in Almere bijvoorbeeld of op het Jaarcongres van de Betaalvereniging op 15 november. Bijeenkomsten waar toegankelijkheid en inclusie centraal stonden en we elkaar beter leerden kennen. Dit kan binnenkort ook weer tijdens de Dag van de Digitale Inclusie op 27 november. Naast deze grote evenementen organiseren we ook kleinere bijeenkomsten. Bijvoorbeeld om lesmateriaal of de nieuwe website die de weg naar hulp gaat wijzen te testen en meeluisterdagen bij de callcenters van de banken. Lees erover in deze nieuwsbrief.

Zorgeloos oefenen met mobiel bankieren

DigiHandig, de vier grotere Nederlandse banken, Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben een nieuw onderdeel in de DigiHandig-app gelanceerd. Dit gebeurde in kleine kring tijdens het Jaarcongres van de Betaalvereniging met als centraal thema ‘Tijd voor toegankelijkheid'. De dag erna ging een persbericht uit.

Vanaf nu kunnen ‘digistarters’ veilig vertrouwd raken met mobiel bankieren. DigiHandig laat zien hoe de mobiel bankieren apps van de verschillende banken werken, met simpele interactieve demo’s en oefeningen.

Dit initiatief sluit aan bij het Manifest Digitale Inclusie van de Alliantie Digitaal Samenleven. Daarin staat beschreven dat het bevorderen van de digitale vaardigheid van gebruikers essentieel is, met zo veel mogelijk verschillende soorten ondersteuning. Met de app van DigiHandig geven de banken verdere invulling aan hun programma Toegankelijk Bankieren om drempels te verwijderen bij digitaal bankieren en betalen. Download de app en ga aan de slag. Of tip iemand die angst heeft voor mobiel bankieren om dit te doen!

Meeluisterbijeenkomsten bij de callcenters

Een belangrijk onderdeel van Toegankelijk Bankieren is het verbeteren van de telefonische dienstverlening door de banken. Het gaat daarbij om het vergroten van de bereikbaarheid en het eenvoudiger maken om telefonisch in contact te treden met je bank. Banken verkorten wachttijden, verminderen keuzemenu’s en zorgen ervoor dat klanten zo snel mogelijk persoonlijk worden geholpen door een medewerker die goed luistert en de tijd neemt om vragen te beantwoorden of een probleem op te lossen. Dit vereist een investering van de banken, naast meer inzicht en begrip van de klant die belt. Hieraan wordt hard gewerkt.

Voor klanten en hun vertegenwoordigers is het soms lastig te begrijpen waarom processen op een bepaalde manier zijn ingericht. Waarom stellen banken vaak steeds dezelfde vragen? Waarom komen ze steeds met wijzigingen in hun apps? Daarom hebben de banken ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uitgenodigd om mee te kijken en luisteren achter de schermen bij hun callcenters. Zo’n 40 genodigden luisteren deze en volgende maand mee. Er is tijdens deze ‘meeluisterbijeenkomsten’ voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan met de bedoeling het wederzijdse begrip te vergroten.

Inspirerende dialoogsessie

Op 12 oktober was er een bijzondere bijeenkomst in Almere. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen gingen in gesprek met bankmedewerkers om duidelijk te maken waar zij tegenaanlopen met dagelijks bankieren. Het ging niet om zomaar bankmedewerkers, maar mensen die beslissingen nemen over de dienstverlening aan klanten. Mensen dus die in de positie zitten om zaken te veranderen. De bijeenkomst startte met een inzichten-galerie en onverwachte ontmoetingen. Daarna leidde Laurentien van Oranje-Nassau het gesprek in een centrale ruimte, waarna de aanwezigen in groepen uiteen gingen voor deel-dialogen en gesprekken onder het genot van heerlijke hapjes verzorgd door dames uit de buurt. De bijeenkomst leidde tot mooie inzichten en meer begrip over en weer.

Banken ondertekenen Manifest Digitale Inclusie

De vier grotere Nederlandse banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland hebben tijdens de hiervoor genoemde dialoogsessie gezamenlijk het Manifest Digitale Inclusie van de Alliantie Digitaal Samenleven ondertekend. De deelnemers aan het Manifest Digitale Inclusie onderschrijven vijf essentiële bouwstenen:
  • Stel de mensen om wie het gaat centraal;
  • Bied voldoende toegang tot technologie;
  • Bouw een stevig ondersteuningsnetwerk;
  • Maak mensen vaardig en bewust om mee te kunnen doen;
  • Draag het belang van digitale inclusie uit.
Bekijk hier de aftermovie van Toegankelijk Bankieren over de dialoogbijeenkomst en ondertekening Manifest Digitale Inclusie en ervaar de sfeer!

Druk bezig met invoeren eisen toegankelijkheidswetgeving

De European Accessibility Act (EAA) moet ervoor zorgen dat mensen met een (functie)beperking in de hele Europese Unie dezelfde (online) mogelijkheden en gebruikservaring hebben als mensen zonder (functie)beperking. Deze richtlijn wordt in Nederlandse wetgeving omgezet in de ‘Implementatiewet toegankelijkheidseisen producten en diensten’.

Op 28 juni 2025 moeten onder andere banken aan deze wetgeving voldoen. Dit betekent onder andere dat geldautomaten, betaalautomaten, websites, apps en betaalproducten moeten worden aangepast. De banken zijn hiermee hard aan de slag, zowel individueel als gezamenlijk. Michel van Bommel van Betaalvereniging Nederland hield tijdens het Jaarcongres van Betaalvereniging Nederland een presentatie over de uitdagingen voor de sector. Zijn presentatie vindt u hier.

Ideeën?

Heeft u suggesties voor het programma? Wilt u zelf of uw organisatie een bijdrage leveren? Hebt u een leuk voorbeeld van uit de praktijk dat ons kan inspireren? Laat het ons weten!