Begin dit jaar hebben de Nederlandse banken in een gezamenlijke verklaring beloofd om meer hulp te bieden. Zoveel mogelijk mensen moeten dankzij die hulp de basisdiensten van banken zelfstandig kunnen gebruiken. Met een breed programma ‘Toegankelijk Bankieren’ bundelen we de toegankelijkheidsinspanningen. Sinds 1 juni hebben we een gezamenlijke website www.ToegankelijkBankieren.nl.

Dit is de eerste nieuwsbrief. We zijn van plan periodiek een nieuwsbrief uit te brengen. We zijn goed uit de startblokken gekomen en vertellen u daar graag over. U ontvangt de nieuwsbrief omdat u de afgelopen tijd interesse in het programma hebt getoond. Stelt u er geen prijs op, dan kunt u zich onderaan deze pagina afmelden.

Negentien bankinformatiepunten in tien gemeenten

Momenteel wordt een proef gehouden met bankinformatiepunten in tien gemeenten door het hele land, in bibliotheken, buurthuizen, serviceflats en een Geldmaat-winkel. Hier staan de locaties en openingstijden.

De bankinformatiepunten worden bemenst door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Soms vrijwilligers, soms professionals met verschillende achtergronden. Op een bankinformatiepunt kunnen bezoekers tot september algemene voorlichting en hulp krijgen bij dagelijkse bank- en betaalzaken. Als dat nodig is, brengt een bankinformatiepunt een bezoeker in contact met een bankmedewerker die vertrouwelijke bankzaken kan begeleiden. De bezoeker kan eventueel samen met het bankinformatiepunt naar zijn of haar bank bellen.

De afgelopen maanden hebben meer vrijwilligers en vertegenwoordigers van locaties aangegeven dat ze graag willen meedoen aan dit project. Dat is hartverwarmend! In september worden de ervaringen met de bankinformatiepunten verzameld en geëvalueerd. Vervolgens kijken we in welke vorm de bankinformatiepunten worden voortgezet.

Toegankelijkheidsroute wijst de weg naar hulp

Er wordt hard gewerkt aan de zogenoemde ‘toegankelijkheidsroute’ voor bank- en betaalzaken. Daarmee kunnen klanten en hulpverleners makkelijker de weg naar de juiste (bancaire en niet-bancaire) hulp vinden én worden gestimuleerd om deze te (blijven) gebruiken. Ze kunnen in veel gevallen direct een oplossing vinden voor een probleem waar iemand tegenaan loopt. Zo niet, dan leidt de toegankelijkheidsroute naar telefonische- of persoonlijke hulp van een bankmedewerker. De route komt tot stand in nauwe samenwerking met belangenorganisaties.
De eerste versie is speciaal voor ‘helpers’, denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnswerkers en/of bibliotheekmedewerkers. De opzet is al bij hen getest. Nu start de uitwerking. De planning is om een eerste testversie van de toegankelijkheidsroute eind dit jaar te lanceren.

Overbruggen van de digitale kloof: digitaal bankieren voor digistarters

Onderzoeksbureau Muzus heeft in opdracht van Netwerk Digitale Inclusie 55+, Alliantie Digitaal Samenleven en Betaalvereniging Nederland onderzoek gedaan naar het verminderen van angst bij digistarters voor internetbankieren en mobiel bankieren. Gekeken is naar motiverende en demotiverende factoren. En naar wat nodig is om zelfvertrouwen te creëren bij het starten met online bankieren.

Digistarters willen vaak zelf aan de slag, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Ook kan de stap naar de bank nog te groot voor hen zijn, waardoor ze hulp of informatie zoeken bij vertrouwde hulpverleners, zoals mantelzorgers of welzijnswerkers. Om deze hulpverleners te ondersteunen bij hun taak, zijn er op basis van het onderzoek hulpmiddelen ontwikkeld.

Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek, de vier leerstijlen en de ontwikkelde materialen? Klik dan hier...

Samenwerking

De doelgroep die we met het programma Toegankelijk Bankieren voor ogen hebben is heel divers, met verschillende beperkingen en uitdagingen. We werken daarom nauw samen met tal van instellingen en organisaties die de verschillende doelgroepen vertegenwoordigen of zich ook op hen richten. Denk aan bijvoorbeeld organisaties van ouderen, mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden en mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, de Alliantie Digitaal Samenleven en bibliotheken. Die organisaties helpen de banken om de drempels en behoeften van de diverse doelgroepen beter te begrijpen en om die doelgroepen beter te bereiken. Zo kunnen banken passende oplossingen voor een betere toegankelijkheid ontwikkelen.

Er is al veel beschikbaar!

De vier grootste banken zorgen dat niet-digitale klanten, zolang dat nodig is, gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten zoals hulp door mensen aan de telefoon, papieren overschrijvingskaarten en papieren afschriften. En ze zijn druk doende hun producten en diensten (nog) toegankelijker te maken. Verder ondersteunen de banken klanten al met trainingen en allerlei hulpmiddelen. Kijk op de informatiepagina van de diverse banken:

Ideeën?

Heeft u suggesties voor het programma? Wilt u zelf of uw organisatie een bijdrage leveren? Hebt u een leuk voorbeeld van hulp bij dagelijkse bankzaken uit de praktijk dat ons kan inspireren? Laat het ons weten!