Tijdens het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer van 16 mei rapporteerden we vanuit het programma over onze activiteiten en plannen voor de toekomst. We lieten zien dat verbetering van de toegankelijkheid van betalingsverkeer een onomkeerbaar proces is geworden dat al tot veel mooie resultaten heeft geleid. Zowel bij de banken afzonderlijk als collectief via het programma Toegankelijk Bankieren in samenwerking met belangenorganisaties en andere maatschappelijk partijen. U leest erover in deze nieuwsbrief. We besteden verder aandacht aan de Workshops Hulp bij Digitale Bankzaken en andere educatiemogelijkheden, de campagne om bankinformatiepunt.nl bekend te maken en een ontmoeting met ondernemers die klanten in hun winkels helpen met bankzaken.

Workshops Hulp bij Digitale Bankzaken slaan aan

Voor groepen die graag meer willen weten over mobiel bankieren en over de hulp die daarbij geboden wordt organiseren we workshops. Deze duren ongeveer anderhalf uur, zijn interactief en bieden veel ruimte voor vragen. Inmiddels zijn er 24 workshops gegeven en er staan er nog tientallen ingepland. Kijk voor plaatsen en data op Bankinformatiepunt.nl.

Bulent Moran ging met zijn camera naar Rotterdam waar Ruthmila Cicilia een workshop gaf en vroeg aan haar en de deelnemers wat ze ervan vonden. Bekijk de video...

Banken hard aan de slag voor toegankelijkheid

Welke verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid hebben de banken afgelopen maanden doorgevoerd en nog op de planning staan? Dat is een indrukwekkende lijst. We geven hier de belangrijkste verbeteringen weer. Uitvoerigere overzichten vindt u op onze website.
 • Verdubbeling aantal Hulp bij Bankzakenadviseurs "Mobiele bankantoren" van 100 naar 200 adviseurs.
 • Campagne ABN AMRO Helpt om zichtbaarder te worden voor niet-digitale klanten. In Q1 reeds 175.000 klanten geholpen op het gebied van zelfredzaamheid.
 • Direct doorverbinden niet-digitale klanten naar de Hulp bij Bankzaken Adviseur. Introductie van de Hulp bij Bankzaken Lijn voor alle klanten met vragen over zelfredzaamheid of schulden.
 • Uitbreiding van de service Rabo Samen Bankieren. Deze service bezoekt klanten thuis voor het regelen van dagelijkse banken. Om de bekendheid van deze service te verhogen is een campagne opgezet onder alle senioren.
 • Spraakherkenning/voicebot op telefonie uitgezet voor klanten > 85 jaar, zodat deze klanten direct telefonisch een medewerker te spreken krijgen.
 • Eenvoudigbankieren.nl i.s.m. Steffie vernieuwd, zodat klanten in deze up-to-date oefenomgeving hun vaardigheden op online bankieren kunnen verbeteren.
 • Verbeterde telefonische klantenservice voor niet-digitale klanten o.a. meer dienstverlening rond betaalpassen en verbeterde toegankelijkheid.
 • Slimme hulp en stap voor stap begeleiding in de app.
 • Check het gesprek; heb ik echt ING aan de lijn? Voorkomt fraude en vergroot zekerheid/vertrouwen in de app.
 • Doorlopende workshops op de 240 kantoren- en ING Servicepunten.
 • Verbeterde Website ASN Bank en RegioBank (verbetering contrastwaarden huisstijl en gebruiksgemak, vereenvoudiging taalgebruik).
 • Nieuwe mobiel bankieren app bij SNS en RegioBank (eenvoudiger gemaakt en dark mode toegevoegd).
 • Verbeteringen doorgevoerd op WCAG-richtlijnen i.s.m. Stichting Accessibility. Speciale aandacht voor toetsenbordtoegankelijkheid en spraakbesturing
Daarnaast werken banken gezamenlijk en individueel hard aan toegankelijke websites, apps en inclusieve producten en zijn zij op schema om te voldoen aan de European Accessibility Act op 28 juni 2025.

Campagne om Bankinformatiepunt.nl bekend te maken

In de laatste twee weken van april hebben we een communicatiecampagne gevoerd over Bankinformatiepunt op Facebook en Instagram. Deze campagne wordt half juni en in september herhaald. Bankinformatiepunt.nl is de website voor iedereen die moeite heeft met het doen van bankzaken en diegenen die deze mensen helpen. Met video’s en banners richt de campagne zich op deze doelgroepen. Doelstelling is om 35.000 nieuwe bezoekers te krijgen op de website.

De campagne is opgezet in de stijl van Bankinformatiepunt. Als afzender worden de logo’s van de deelnemende banken getoond om te laten zien dat Bankinformatiepunt een gezamenlijke initiatief is van de banken.

Helpt u ook mee om deze nuttige website bekend te maken? Hier vindt u een link naar de materialen...

Welke manier van online bankieren leren past het beste bij wie?

Er valt voldoende te kiezen als je digitaal vaardiger wilt worden en wilt leren online te bankieren. Er zijn opleidingen en trainingen voor digistarters, voor mensen die moeilijke dingen makkelijk uitgelegd willen krijgen, voor mensen die klassikaal willen leren en voor wie dat liever zelf thuis op zijn eigen tempo doet. Voor elk wat wils.

In een video leggen drie aanbieders van trainings- en oefenmateriaal uit vanuit welke filosofie ze werken en welke doelgroep zij met name willen bedienen.

Bezoek aan gemakswinkels

Foto: Roy Janssen Fotografie
Op 2 mei organiseerde NSO Retail (tabaks- en gemakswinkels) een ontmoeting tussen ondernemers, banken en vertegenwoordigers van het programma Toegankelijk Bankieren en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. 84% van de Nederlanders bezoeken gemakswinkels en zien deze winkels als vertrouwd adres in de buurt. Ondernemers vertelden met welke vragen van klanten zij te maken krijgen. Soms gaan die verder dan waarop zij mogen ingaan, vanuit privacyregels of andere regelgeving. In zo’n geval moet de ondernemer een klant doorverwijzen, maar naar wie, zo vroegen ze zich af. Ondernemers zijn vaak veel tijd kwijt aan deze klanten. De ondernemers zouden geholpen zijn met folders die zij aan hun klanten in zo’n geval kunnen uitreiken.

Veel ondernemers hebben een Geldmaat in hun winkel. Het valt hun op dat de instructies op het scherm niet door iedereen begrepen worden of dat ze bevestiging willen. Ze bleken nuttige adviezen voor Geldmaat te hebben ter verbetering van de schermen vanuit hun dagelijkse ervaring. Geldmaat laat al automaten testen door ervaringsdeskundigen uit diverse consumentengroepen. Ondernemers willen graag ook hun expertise inbrengen.

Iedereen was het er aan het slot van de bijeenkomst over eens: er is lokaal nog een enorme uitdaging om zoveel mogelijk mensen goed te helpen bij bancaire vragen, maar er is zeker ook vertrouwen dat er stappen gezet gaan worden om het gat te dichten.

Ideeën?

Heeft u suggesties voor het programma? Wilt u zelf of uw organisatie een bijdrage leveren? Hebt u een leuk voorbeeld van uit de praktijk dat ons kan inspireren? Laat het ons weten!