Deelnemers informatiebijeenkomst Bankinformatiepunt steken hun hand op naar spreker.
Het programma Toegankelijk Bankieren loopt alweer een jaar. Samen met onze partners hebben we inmiddels een heel palet aan hulpmogelijkheden weten te realiseren, zoals bijvoorbeeld een website voor consumenten en helpers, een hulplijn en betere telefonische dienstverlening door banken, workshops en oefenmateriaal. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Waar we nog niet helemaal uit zijn, is hoe we het beste fysieke lokale ondersteuning bij vragen over digitaal bankieren kunnen organiseren. We hielden vorig jaar een eerste pilot (1.0), maar die gaf nog geen uitsluitsel. In de tweede pilot gaan we het samen met de bibliotheken opnieuw onderzoeken.

Nieuw! Bankinformatiepunt.nl

We begonnen 2024 met een gezamenlijk online startpunt voor alle hulp bij bankzaken: bankinformatiepunt.nl. Deze website is voor mensen die hun bankzaken niet of beperkt zelfstandig kunnen regelen. En voor iedereen die deze groep daarbij ondersteunt en graag wil helpen. Met bankinformatiepunt.nl brengen we de collectieve én individuele hulpverlening bij bankzaken onder de aandacht.

Bankinformatiepunt.nl is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven. De website voldoet aan hoge toegankelijkheidnormen voor mensen met beperkingen. Daartoe is de website onder meer uitvoerig getest met ervaringsdeskundigen die zelf tot de doelgroepen behoren. De komende maanden wordt de website aangevuld met meer afbeeldingen en met hulpvideo’s, om mensen die dat nodig hebben nog beter te helpen.

Neem een kijkje! We zouden het ook zeer op prijs stellen als u de website onder de aandacht wilt brengen van mensen die u kent die hulp bij dagelijkse bankzaken kunnen gebruiken of hulp op dit gebied bieden. Samen dichten we de digitale kloof!

Vervolgpilot met meer bankinformatiepunten in bibliotheken

De vervolgpilot met bankinformatiepunten staat in de steigers. Bibliotheken hebben begin dit jaar ambitieuze plannen van aanpak gemaakt, belangenorganisaties zijn betrokken bij de keuze van pilotlocaties en we zijn bezig met de bemensing, trainingen en materiaal om de punten bekend te maken. Er zijn zelfs al bankinformatiepunten gestart, de meeste bankinformatiepunten zijn in de loop van maart te bezoeken.

De pilot wordt gehouden op meer locaties dan bij pilot 1.0. In pilot 2.0 richten we ons puur op openbare bibliotheken. Bibliotheken zien het aantal vragen over online bankieren toenemen. In de pilot onderzoeken bibliotheken en banken hoe ze het beste kunnen samenwerken om mensen te ondersteunen bij vragen over digitaal bankieren.
Pilot 2.0 loopt bij 18 openbare bibliotheken verspreid door het land. Op alle locaties zijn er ook Informatiepunten Digitale Overheid (IDOs). Daar kunnen bezoekers terecht voor hulp in de digitale wereld en om te leren hoe ze online overheidsdiensten kunnen gebruiken.
Iedere medewerker op een bankinformatiepunt krijgt een training. De trainer gaat in op de achtergrond van het project, de rol van de medewerker daarin, de doelgroep, wat wel en niet mag en – uiteraard - de informatie die nodig is om bezoekers van een bankinformatiepunt te helpen. De pilot loopt tot het einde van het jaar en wordt in het najaar geëvalueerd. Lees het hele nieuwsbericht hier...

Workshops Hulp bij bankzaken

Twee dames bespreken samen welke bankzaken ze willen leren tijdens Bankinformatiepunt bijeenkomst.
Misschien kent u een groep die graag meer wil weten over mobiel bankieren en over de hulp die daarbij geboden wordt. Of wilt u vanuit uw locatie of belangenorganisatie een bijeenkomst houden. We hebben een workshop ontwikkeld die een van onze vrijwilligers graag bij u komt geven. De workshop is interactief en biedt veel ruimte voor vragen. We hebben inmiddels al diverse aanvragen binnen. Ons doel is 150 workshops in 2024. Hebt u interesse? Neem voor het bespreken van uw wensen en het inplannen van een bijeenkomst contact op met Juliëtte Meuser, j.meuser@betaalvereniging.nl.

Terugkijken webinar Toegankelijk Bankieren

Op 15 januari hielden we een online bijeenkomst van een half uur over het programma Toegankelijk Bankieren. Ronald Veld vertelde over de stand van zaken van het programma Toegankelijk Bankieren, Patricia Zwaan presenteerde de nieuwe website bankinformatiepunt.nl en Miriam Osten vertelde over het lesmateriaal dat we ontwikkeld hebben. Daarnaast beantwoordden we vragen van de ruim honderd kijkers. Het webinar is hier terug te zien...

DigiHulplijn helpt ook bij digitale bank- en betaalzaken

We vertelden het in de vorige nieuwsbrief ook al: de DigiHulplijn (0800-1508) beantwoordt ook vragen over dagelijkse bankzaken. De medewerkers hebben engelengeduld en weten op de meest vragen meteen antwoord. Sla het nummer op bij de contacten op uw telefoon. En vertel het vooral aan iedereen die hulp bij digitale zaken kan gebruiken! Het is een gratis service.

Ten slotte

Er zijn inmiddels al zo’n vijfduizend lesjes op de DigiHandig App gevolgd. Via die app kun je onbeperkt en zorgeloos oefenen met mobiel bankieren. Hebt u het al geprobeerd? Verder zijn we bezig met oefenen.nl om de 'kopen en betalen' module binnen Klik & Tik te actualiseren en ‘bankneutraal’ te maken. In de volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over. Net als over het nieuwe Steffie-aanbod op het gebied van bankzaken. O ja, had u al gezien dat Rob helemaal blij werd toen hij voor het eerst met de QR-code betaalde? Bekijk zijn vlog...

Ideeën?

Heeft u suggesties voor het programma? Wilt u zelf of uw organisatie een bijdrage leveren? Hebt u een leuk voorbeeld van uit de praktijk dat ons kan inspireren? Laat het ons weten!
Email Marketing Powered by MailPoet